Scanmed Pic

Uzņēmuma misija: SIA Scanmed ir Latvijas uzņēmums, kas darbojas augsto tehnoloģiju biznesā un par savām prioritātēm uzskata savu klientu – Latvijas un pārējo Eiropas valstu dažādu jomu un nozaru profesionāļu vajadzības, piedāvāto produktu kvalitāti un profesionālu, augsta līmeņa apkalpošanu un servisu.

 

Uzņēmuma vīzija: Kļūt par vadošo ražotāju pārstāvi Baltijas valstīs un iekarot atpazīstamu pozīciju Eiropā.

 

Mūsu darbība balstīta uz vispusīgām partnerattiecībām, kas ietver ne tikai profesionālās medicīnas tehnoloģiju iekārtu un preču piegādi no dažādām pasaules valstīm, bet arī apmācību un atbalstu darbam ar piegādātajām tehnoloģijām. Klientu informēšanai un izglītošanai izmantojam gan savu speciālistu gadu gaitā uzkrātās zināšanas, gan mūsu piegādātāju atbalstu un izglītības programmas.

 

Kopīgi ar saviem partneriem piedāvājam preces visās endovaskulārajās jeb minimāli invazīvajās jomās: perifērajā, kardio un neiroradioloģijā, kā arī dažādās citās, ar attēla diagnostiku saistītās, invazīvajās procedūrās. Biliāro, gastrointestinālo, pulmonālo u.c. invazīvo manipulāciju preču nodrošināšana ir mūsu prioritāte.  

 

Piegādājam ne tikai procedūrām nepieciešamos produktus un iekārtas, bet arī citus nepieciešamos piederumus un aprīkojumu sekmīga darba veikšanai, tādus kā Rtg aizsargpiederumi, dažādas speciālās mēbeles, aparatūru u.c.

 

Uzņēmums nodarbojas arī ar augstāko tehnoloģiju piegādāšanu Valsts iekšējai un ārējai aizsardzības nozarei.

 

Uzņēmuma kvalitātes politika:

Kvalitātes vadības sistēma veido SIA Scanmed stratēģijas īstenošanas kopumu un uzņēmuma attīstības un pilveidošanas ceļus. Nodrošinot uzņēmuma pamatdarbības- medicīnisko, aizsardzības, militāro un citu augsto tehnoloģiju veiksmīgu tirdzniecību un inovāciju ieviešanu, kā arī šo pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar ārējo un iekšējo normatīvo dokumentu prasībām un analizējot un pētot klientu viedokli un vēlmes.

Uzņēmumā ir spēkā uzņēmuma valdes apstiprināta Kvalitātes politika. Kvalitātes politiku uzņēmums īsteno atbilstoši ISO 9001:2015 Standarta prasībām un ievērojot uzņēmuma pamatvērtības: lojalitāte, precizitāte, augsts serviss.

Lai īstenotu uzņēmuma izvirzīto stratēģisko mērķi: Kļūt par vienu no TOP10 vadošajiem Baltijas tehnoloģiju tirdzniecības uzņēmumiem ar atpazīstamību Eiropas valstīs , uzņēmuma kvalitātes politika balstās uz šādiem pamatprincipiem:

 • Profesionāla pakalpojumu sniegšana ikvienam SIA Scanmed uzņēmuma klientam, ko nodrošina izglītoti un apmācīti savas jomas speciālisti;
 • Uzņēmuma prasības pret kvalitāti tiek izvirzītas, kā viens no augstākajiem mērķiem, sniedzot pakalpojumus;
 • Plašs medicīnisko, aizsardzības, militāro un citu tehnoloģiju klāsts, kas tiek piemeklēts speciāli klientu prasību apmierināšanai;
 • Līdzdarbošanās medicīnas speciālistu apmācībās un jaunu inovāciju ieviešanā Latvijas medicīnā;
 • Valsts iestāžu prasību apzināšana un ievērošana, proaktīva darbība uzņēmuma darbības uzlabošanā;
 • Uzņēmuma pārvaldības, reputācijas un komunikācijas uzlabošana;
 • Uzņēmuma sociālās atbildības principu ieviešana un darbinieku iesaistīšana;
 • Ilgstspējīga un efektīva darbība, kas balstīta uz klientu apmierinātības un pieredzes uzlabošanu;
 • Efekīva attīstības lēmumu pieņemšana balstoties uz iegūtajiem datiem, datu analīze un monitorings efektivitātes palielināšanai;
 • Sistemātiska un uz procesu orientēta pieeja uzņēmuma darbībā, katrs uzņēmuma darbinieks skaidri arpzinās savu vietu un nozīmību procesu secībā un mijiedarbībā;
 • Uz attīstību un sistēmas pilnveidošanu orientēta darbība.

PĀRDOŠANAS DAĻA

Artis Ķezbers
Projektu vadītājs
Sigita Joņina
Produktu speciāliste
Modris Skrastiņš
Produktu speciālists
Edgars Ošs
Produktu speciālists
Agnese Laktiņa
Produktu speciāliste
Ojārs Čeksters
Produktu speciālists

SERVISA DAĻA UN ADMINISTRĀCIJA

Arnis Lapsiņš
Servisa inženieris
Edīte Daugule
Biroja vadītāja
Krists Kreklis
Grāmatvedis

VADĪBA

Juris Danče
Valdes priekšsēdētājs
Aija Medne
Valdes locekle
Elita Siliņa
Finanšu direktore, valdes locekle
Aigars Siliņš
Izpilddirektors